Kerblied

 

 

Afferbischer Kerb- Lied

 

Afferbischer Kerb-Lied

D
Die Afferbischer Kerb, die Afferbischer Kerb, die Afferbischer Kerb is do,
A D
was san die Lait so froh, was san die Lait so froh!

Die Afferbischer Kerb, die Afferbischer Kerb, die Afferbischer Kerb is do,
was san die Lait so froh, heidi heido!

Sie laafe naggisch uff de Stroße rim,
was san die Lait so dumm, was san die Lait so dumm!

Sie laafe naggisch uff de Stroße rim,
was san die Lait so dumm, heidi heido!

Die Afferbischer Kerb…

D A
Wo is dann de Jörge, is de Jörge nit dahom?
D
Der is uff de Kerbes, holt sich einen Rausch! 2x

In Afferbisch is heut Kerbes, heut Kerbes, heut Kerbes,
do tonzt de Hans mit de Berwes, mit de Berwes tonzt de Hans!

Die Riwe ham, die Riwe ham, die Krumbern son scho lang dehom!
Die Riwe ham, die Riwe ham, die Krumbern son scho lang dehom!